Tag: دانلود کتاب الکترونیکی کوروش هخامنشی، بنیانگذار ایران پهناور

دانلود کتاب کوروش هخامنشی، بنیانگذار ایران پهناور

کوروش بزرگ، بنیانگزار ایران پهناور

نام کتاب: کوروش هخامنشی، بنیانگذار ایران پهناور

نویسنده: ناهید فرشادمهر

شمار برگها: ۴۰۴

گنجایش: ۵٫۴۹ MB

پسوند کتاب: پی دی اف PDF

ناشر: نشر محمد

آبشخور الکترونیکی: تاریخ فـا

نگارنده: علیرضا کیانی

کتابشناسی: نویسنده در این کتاب در تلاش است از اسطوره پردازی بپرهیزد و با دیدی علمی گوشه‌ای از زندگی سیاسی کوروش بزرگ را بیان کند. وی در مقدمه می نویسد: «خصائل و ویژگی‌های ممتاز اخلاق کوروش بزرگ، نه به عنوان یک جهانگشای دادگستر، سیاستمدار و پادشاه و… بلکه به عنوان یک انسان وارسته، خود نیاز به تدوین  کتابی دیگر دارد که از توان ما خارج است.» فرشاد مهر در فصل نخست خلاصه‌ای از کوروش نامه (نوشتۀ گزنفون) را می‌ آورد و در فصل دوم کتاب بخش‌هایی از تواریخ هرودوت را که مربوط به زندگی این پادشاه بزرگ است را بیان می کند، نبردهای او با آژی دهاگ، کروزوس و نبونید موضوع سه بخش دیگر این کتاب است. در دو فصل بعد نویسنده کوروش بزرگ را از دیدگاه ادیان یهود و اسلام معرفی می‌کند و در فصل هشتم شهر تاریخی پاسارگاد را مورد توجه قرار می دهد و با دقت و توجه فراوان به معرفی این یادگار بازمانده از “پدر” می پردازد. در فصل نهم این کتاب ویژگی های ممتاز شخصیت بنیانگذار شاهنشاهی هخامنشی را بیان می کند. در پایان به معرفی هخامنشیان اختصاص یافته است که به صورت خلاصه خواننده را با بازماندگان او آشنا می کند.