دانلود کتاب ایرانیان در کتاب مقدس

ایرانیان در کتاب مقدس

نام کتاب: ایرانیان در کتاب مقدس

نویسنده: آلن هانتزیگنر

برگرداننده: زنده یاد امیرحسین خنجی

شمار برگ ها: ۹۸

گنجایش: ۰٫۹۹ MB

ناشر: انتشارات سازمان جهانی فارسی زبان

پسوند کتاب: پی دی اف PDF

آبشخور الکترونیکی: تاریخ فـا

نگارنده: شهرام

کتابشناسی: آیا متوجه این موضوع شده اید که نام کشور ایران مرتباً در کتاب مقدس مسیحیان ذکر شده است!؟ چهار پادشاه اول پارس یعنی کوروش بزرگ، داریوش، خشایارشاه و اردشیر بارها نامشان در کتاب مقدس مسیحیان ذکر شده است. ایران یکی از اولین ملیت هایی است که خدا برگزیده تا اراده مقدس خود را به انجام برساند.